Inför resan

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Avbeställningsskydd vid sjukdom

Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnad för resa genom att vid anmälan teckna det avbeställningsskydd som TEMA erbjuder.  Priset för avbeställningsskyddet är 7% av resans pris.

Avbeställningsskyddets grundtäckning:
1. Resenärens sjukdom, skada eller död.
Avbeställningsskyddet gäller när resenären med avbeställningsskydd, dennes medresande familjemedlem eller medresenär med avbeställningsskydd inte kan påbörja planlagd resa på grund av dödsfall eller allvarlig, akut sjukdom/skada som uppkommit efter avbeställningsskyddets teckning, men före avresa. Resenären med avbeställningsskyddet ska omgående söka läkare så snart den akuta sjukdomen/skadan uppstår. Tillståndet ska kräva inläggning på sjukhus, av läkare ordinerat sängläge eller därmed jämställt.

  1. Sjukdom, skada eller dödsfall i familjen till resenären med avbeställningsskydd.
    Skyddet gäller om person i familj (sambo, barn, föräldrar, syskon) till resenären med avbeställningsskydd drabbas av allvarlig akut sjukdom, skada eller död efter att avbeställningsskydd tecknats, men före avresa. Tillståndet ska kräva inläggning på sjukhus, av läkare ordinerat sängläge eller därmed jämställt.

Samtliga personer i bokningen behöver teckna avbeställningsskyddet för att samtliga ska omfattas av skyddet.

Avbeställning ska ske före avresa från resenärens bostad och denna blankett ska fyllas i och skrivas under av läkare: Svenska Resebransch Föreningen Läkarintyg.

Observera att avbeställningsskyddet ej gäller vid avbokning på grund av sjukdomstillstånd som var känt vid bokningstillfället.

Avbeställningsskyddet är i sig inte återbetalningsbart. Vid användande av avbeställningsskyddet återbetalas hela resans pris, med undantag av den erlagda kostnaden för avbeställningsskyddet samt en administrativ avgift om 1200 kr per bokning.

 

 
XClose
 
XClose
Prenumerera på TEMAs nyhetsbrev!

Det bästa sättet att hålla dig uppdaterad i TEMAs värld. Du får de senaste resenyheterna, spännande erbjudanden och inspirerande reseberättelser från fjärran länder.

Det är bara att fylla i uppgifterna nedan och skicka iväg!


Du kan när som helst avsluta din prenumeration via en länk längst ner i varje nyhetsbrev.